ХАДГАЛАЛТ

Хадгалах үйлийн үр дүнг заасан нэр: хадгалалтын гэрээ (хадгалагч, хадгалуулагчаас итгэмжлэн өгсөн эд дэлгэрэнгүй...

хадгалалтын гэрээ хадгалагч, хадгалуулагчаас итгэмжлэн өгсөн эд хөрөнгийг хадгалж, түүнийг хадгалуулсан эзэнд нь буцаан өгөх буюу хүлээн авах эрх бүхий этгээдэд нь шилжүүлэн өгөх үүрэг хүлээсэн иргэний гэрээ
борц хадгалалт борц хадгалах явц, борц хадгалсан байдал
мөөг хадгалалт мөөг боловсруулан хадгалсан байдал
хадгалалт хамгаалалт агуулж харгалзан сахих байдал

Цуглуулах

Юм аа цуцлуулах

Зочин 2023-02-01 16:50:57