ХАДГАЛАГЧ

Аливаа зүйлс, ачаа тээш, эд юмсыг хадгалах үүрэг бүхий хүн - Үргэлж санаа хайрлан хадгалагч баян ба үнэнхүү буянд дэлгэрэнгүй... Субашид., төрийн тамга хадгалагч түшмэл [хуучирсан] (төрийн тамгыг тусгайлан харж харгалзах үүрэг бүхий түшмэл) - Тэр хүн төрийн тамга хадгалагч түшмэл ажээ. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.

төрийн тамга хадгалагч түшмэл төрийн тамгыг тусгайлан харж харгалзах үүрэг бүхий түшмэл