ХАДАХ IV

Идэшний малын болон ангийн сээрнээс хавиргыг, хавирганаас өвчүүг үелэн салгах: өвчүү хадах (өвчүүг дэлгэрэнгүй...

өвчүү хадах өвчүүг хавирганаас салгаж авах
хавирга хадах хавирганы толгойг сээрнээс нь үелэн салгах
Ижил үг:

ХАДАХ I

ХАДАХ II

ХАДАХ III