ХАДАГДАХ I

1. Хадаас, хадах үйлд өртөх;


2. Сэтгэлд эрхгүй хоногших - Данзан хэмээх нэрнээ оршил болон хадагдсан зарц гэдэг гутамшигт нэрийг хална даа. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., сэтгэлд хадагдах (сэтгэлээс гарахгүй болох, сэтгэлд мөнхрөх).

сэтгэлд хадагдах сэтгэлээс гарахгүй болох, сэтгэлд мөнхрөх
Ижил үг:

ХАДАГДАХ II