ХАДАМ

Нөхөрт нь эхнэрийн, эхнэрт нь нөхрийн талын аав ээж, ахмад хүмүүс: хадам аав (дэлгэрэнгүй...) - Хадам эцэг Бэг-Арслан түүнийг түлхэн унагааж өөрөө хаан ширээ булаахыг оролдлоо. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., хадам ах (нөхрийн, эхнэрийн ах), хадам ээж (нөхрийн, эхнэрийн ээж), хадам эгч (нөхрийн, эхнэрийн эгч); хадамд гарах (хадамд очих) - Эрхэм ахын авай одоо хэдэн нас хүрэв. Хадамд гараагүй байх аа. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., хадамд очих (айлд бэр болон очих, нөхөрт гарах) - Хадамд очдог нас шүү хайлж уйлаад яах вэ. Д.Нацагдорж. Учиртай гурван толгой., хадам харь [хоршоо] (мах цусны холбоотой биш хүмүүс) - Хэдэн түмэн албат улс, хэцүү мэргэн, ураг садан хадам харь буй амуй. В.Инжаннаши. Хөх судар., хад сайтын үнэг бардам, хадам сайтын хүргэн бардам [зүйр цэцэн үг] (бусдын хүч нөөлөгт дулдуйдан ихэрхэх гэсэн санаа).

хадам аав

эхнэр, нөхрийн эцэг

хадам ах нөхрийн, эхнэрийн ах
хадам ээж нөхрийн, эхнэрийн ээж
хадам эгч нөхрийн, эхнэрийн эгч
хадамд гарах хадамд очих
хадамд очих айлд бэр болон очих, нөхөрт гарах
хадам харь мах цусны холбоотой биш хүмүүс
хад сайтын үнэг бардам хадам сайтын хүргэн бардам бусдын хүч нөөлөгт дулдуйдан ихэрхэх гэсэн санаа