ХАДАМСАГ

Хадамдаа элэгсэг, хадамсуу - Хазгар хүргэн хадамсаг гэгчээр болжээ. С.Пүрэв. дэлгэрэнгүй..., хадамсаг эр (хадамсуу эр, хадамдаа элэгсэг эр).

хазгар хүүхэн хадамсаг халтар нохой хотомсог өөрийн хүчээр биш, дутуугаа бусдын дэмжлэгээр гүйцээх гэсэн санаа