ХАДААСГАНА II
/ ургамал /

Сэндэр цэцэг.

Ижил үг:

ХАДААСГАНА I