ХАДААСТАЙ II

1. Хадаж бэхэлсэн юм: хадаастай ширээ (хадаж бөхөлсөн ширээ);


2. [шилжсэн] Санаа сэтгэлд хадсан юм шиг байгаастай: сэтгэлд хадаастай (сэтгэлд хадсан юм шиг мөнхөд санагдах) - Гэвч өнөөх дэлгэрэнгүй.... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн.

Ижил үг:

ХАДААСТАЙ I