ХАДААСТАЙ I

Хадаас бүхий юм: хадаастай мод (хадаас хатгасан мод).

Ижил үг:

ХАДААСТАЙ II