ХАДААЛАХ

Гол ус хөлдөж хүн, амьтан явж болохуйц болох, хадаа тогтох - Тамирын гол хадаалах болоогүй л байлаа. дэлгэрэнгүй...