ХАВСУУЛАХ

1. Хавсран дэлдүүлэх;


2. Хамжуулах, хамсуулах, хавсруулах.