ХАВСААДАХ

Элбэж хамсах, хамсан нэгдэж дийлэх - Тэр хог дээр үймж байдаг өлөн золбин ноход барьж идчих гээд болдоггүй мөн дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Түүвэр зохиол., хавсаадаж зодох (хүч хавсран зодох), хавсаадаж ялах (хүч хавсран ялах).

хавсаадаж зодох хүч хавсран зодох
хавсаадаж ялах хүч хавсран ялах