ХАВРАГ
/ ургамал /

Олон наст өвслөг ургамал, цөлийн бүсэд голчлон тархацтай, эфирийн тос, тансаг үнэртэн гаргахад хэрэглэнэ.