ХААХАЙХ

1. Хаахгар болох, ханхалзах, чээжээ хөдөлгөх;


2. [шилжсэн] Эрхэмсэглэх, бардамнах, биеэ дөвийлгөх.