цэргийн албан хаагч
цэргийн албан үүрэг гүйцэтгэгч