ФИЗИОЛОГИ

Бие махбодын үйл ажиллагааг судлах ухаан - Хүний физиологийн анхан шатны хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа нийгэм дэлгэрэнгүй.... “Өнөөдөр” сонин.