ҮРДЭС II

Хатаасан үр жимсний зүйл.

Ижил үг:

ҮРДЭС I