ҮРДЭС I

Үрэгдсэнээс үүссэн бяцхан үйрмэг - Ширхэг үрдэс хумсын чинээ залтас ч алга. Б.Бааст. Алтайн цэцэг., үрдсэн хавтан (модыг нунтаглаж үйрмэг зутан болгоод цавуутай хамт тусгай хэвд хэвлэсэн хавтан материал); талхны үрдэс (талхны үйрмэг), төмрийн үрдэс (төмрийг үрснээс гарах жижиг үйрмэг) - Машин ирлээ! гэдэг үг сонсогдмогц цугларсан хүмүүс соронзонд татагдсан төмрийн үрдэс шиг бужигналдан гүйж очив. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.

төмрийн үртэс төмрийг үрснээс гарах жижиг үйрмэг
үрдэс өөдөс үйрмэг юм, том зүйлээс үлдсэн жижиг үйрмэг
Ижил үг:

ҮРДЭС II