ҮРЖИЛТ I

Үржих үйлийн үр дүнг заасан нэр.

Ижил үг:

ҮРЖИЛТ II