ҮРЖИЛТ II

1. Үржил бүхий, үржих чадвар сайтай - Зуны улирал ирэхлээр үржилт олон мал сүрэг маань тэнэгэр. дэлгэрэнгүй... үржилт дор газар (далай, тэнгисийн усанд автагдахаас хамгаалж далан барьж, хөрсний усыг хатааж ашигласан газар);


2. Шим тэжээл бүхий - Сэтгэл дүрт үржилт хөрснөө шунал дүрт жимс ургаваас зүрхэн тольтын шимийг элсэн говь шиг хатаах. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮРЖИЛТ I