ҮНДЭСЛЭГ

Үндэс сайтай, бөх бат үндэстэй: үндэслэг ургамал (үндэс сайтай ургамал) - Манчин нь хоорондоо дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.