ҮЛГЭРЛЭХ I

1. Жишээ болох, дуурайл болох: дүү нартаа үлгэрлэх (дүү нараа өөрийн үйл явдлаар хүмүүжүүлэх), дэлгэрэнгүй...


2. Зүйрлэх: үлгэрлэн хэлэх (зүйрлэн хэлэх) - Энэ нь үлгэрлэвэл, сайхан үнэг гэнэт олж харсан анчин мэт ажээ. дэлгэрэнгүй...

дүү нартаа үлгэрлэх дүү нараа өөрийн үйл явдлаар хүмүүжүүлэх
залуу хүмүүст үлгэрлэх залуучуудад зааж сургах, биеэр үлгэр үзүүлэх
үлгэрлэн хэлэх зүйрлэн хэлэх
Ижил үг:

ҮЛГЭРЛЭХ II