дүү нартаа үлгэрлэх
дүү нараа өөрийн үйл явдлаар хүмүүжүүлэх