залуу хүмүүст үлгэрлэх
залуучуудад зааж сургах, биеэр үлгэр үзүүлэх