ҮЙМЭЛДЭХ

Олон хүн амьтан үймэх, зэрэг зэрэг үймэх - Машин ирлээ! гэж хашаанд байсан хүмүүс үймэлдэн босоцгоов. дэлгэрэнгүй... үймэлдэн бужигнах (олон хүн үймэх, сандралдан замбараагүй болох), үймэлдэн нисэх (олон шувуу сандралдан нисэх).

үймэлдэн бужигнах олон хүн үймэх, сандралдан замбараагүй болох
үймэлдэн нисэх олон шувуу сандралдан нисэх