үймэлдэн бужигнах
олон хүн үймэх, сандралдан замбараагүй болох