ҮЙЛЧЛЭМТГИЙ

1. Дуртай үйлчилдэг, тахимдуу;


2. Зочломтгой.