ААГА II
/ нутгийн аялгуу /

Аяга: ааган ихэл [хөгжим] (баруун монголчуудын дунд дэлгэрсэн дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй хилт дэлгэрэнгүй...

ааган ихэл баруун монголчуудын дунд дэлгэрсэн дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй хилт хуур
ааган товшуур дөрвөд, торгууд ястны дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй товшуур
Ижил үг:

ААГА I

ААГА III