ААГАРХАГ II

Ааг омог ихтэй: аагархаг зан (дэндүү омголон зан ааш).

Ижил үг:

ААГАРХАГ I