ҮЙЛДЭЛДЭХ

Үйлийг харилцан хийх: үйлдэлдэх хэв (тухайн үйлдлийг хоёр буюу хэд хэдэн эзэн бие харилцан үйлдэх дэлгэрэнгүй...