ҮЙЛДЭЛ

1. Үйлдэх үйлийн нэр;


2. Байгаль, нийгмийг өөрчлөх хүмүүсийн ухамсарт ажиллагаа: гэмт үйлдэл (гэмт явдал) - Гэмт үйлдэл газар сайгүй ихсэж ард түмний дэлгэрэнгүй... “Зууны мэдээ” сонин., зоргоороо үйлдэл (дураараа аашлах явдал), харилцан үйлдэл (харилцан хийх үйл);

3. Уран сайхны дүр бүтээх хэрэглүүр, жүжигчний илэрхийллийн арга;
4. Энгийн тоо бодох: нэмэх үйлдэл (тоог хооронд нь нэмж нийлбэрийг олох математикийн арга).

гэмт үйлдэл гэмт явдал
зоргоороо үйлдэл дураараа аашлах явдал
харилцан үйлдэл харилцан хийх үйл
нэмэх үйлдэл тоог хооронд нь нэмж нийлбэрийг олох математикийн арга