ҮЗЭСГЭЛЭНТ

Үзэсгэлэн бүхий, гоо сайхан: үзэсгэлэнт уул (үзэсгэлэн төгс бүрдсэн уул), үзэсгэлэнт дэлгэрэнгүй... (гоо бүсгүй, сайхан хүүхэн) - Тэр мөчөөс Нарангаравууд энэ хорвоод үзэсгэлэнт эм болж төрсний гай ирсэн. С.Эрдэнэ. Шилмэл өгүүллэгүүд.

үзэсгэлэнт уул үзэсгэлэн төгс бүрдсэн уул
үзэсгэлэнт хүүхэн гоо бүсгүй, сайхан хүүхэн