манайхаар үзэгдэх
манайхаар ороод гарах, манайд ирээд явах