үер буух
их устай бороо орсноос их хэмжээний ус цуглах