ҮГЛЭЭ

Яншаа, олон дахин хэлж залхаадаг зан; нуршаа яриа: үглээ амьтан (дандаа олон юм ярьж яншдаг гэж дэлгэрэнгүй...

үглээ амьтан дандаа олон юм ярьж яншдаг гэж дургүйцэн хэлэх үг
үглээ хүний үг үнэгүй үсрээ морины явдал янзгүй олон хэлсэн үг үнэгүй, олон хэлснээр сайн болдоггүй гэсэн санаа