үглээ хүний үг үнэгүй үсрээ морины явдал янзгүй
/ зүйр цэцэн үг /
олон хэлсэн үг үнэгүй, олон хэлснээр сайн болдоггүй гэсэн санаа