ҮГЛЭХ I

1. Нуршин зэмлэх, янших - Ээ дээ юү ч гэхэв гэж үглэн толгойгоо сэгсэрнэ. Б.Нямаа. Арандалынхан., аман дотроо үглэх (дургүйцэн бувтнах), үглээд салахгүй (байнга үг хэлээд салахгүй, үглэхээ зогсохгүй), үглээд салдаггүй (байнга үг хэлдэг), үглэх дуулах [хоршоо] (олон үг хэлж гомдоллох), үглэж сурахаар, үлгэрлэж сур [зүйр цэцэн үг] (олон хэлж улиг бололгүй, өөрийн биеэр үлгэрлэж үзүүл гэсэн санаа);


2. [хуучирсан] Албан тушаалаас чөлөөлөх болон хөнгөлж өгөхийг гуйх: алба үглэх (албан тушаалаас чөлөөлж өгөхийг гуйх), тушаал дэлгэрэнгүй... (тушаалаас чөлөөлж өгөхийг хүсэх);

3. [шилжсэн] Байнга нэхэж шалах.

аман дотроо үглэх дургүйцэн бувтнах
үглээд салахгүй байнга үг хэлээд салахгүй, үглэхээ зогсохгүй
үглээд салдаггүй байнга үг хэлдэг
үглэх дуулах олон үг хэлж гомдоллох
үглэж сурахаар үлгэрлэж сур олон хэлж улиг бололгүй, өөрийн биеэр үлгэрлэж үзүүл гэсэн санаа
алба үглэх албан тушаалаас чөлөөлж өгөхийг гуйх
тушаал үглэх тушаалаас чөлөөлж өгөхийг хүсэх
Ижил үг:

ҮГЛЭХ II