ҮГЛЭХ II

Ан гөрөөсийг тогтоохын тулд дуу чимээ, аялгуу гаргах.

Ижил үг:

ҮГЛЭХ I