үглэж сурахаар үлгэрлэж сур
/ зүйр цэцэн үг /
олон хэлж улиг бололгүй, өөрийн биеэр үлгэрлэж үзүүл гэсэн санаа