үггүй тоглолт
хүний бие, гар, нүүрийн хөдөлгөөнөөр уран сайхны дүр бүтээх, жүжгийн зохиолын агуулга, үзэл санааг илэрхийлэн гаргах үндсэн хэрэглүүр, тайзны урлагийн дэлгэрэнгүй...