уур амьсгал

а. Хүний амьдрах цаг агаарын нөхцөл, байдал, хувьсан өөрчлөгдөх орчин; б. Тодорхой газар нутгийн газар зүйн үндсэн үзүүлэлтийн нэг, цаг агаарын дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

уур амьсгал