УУЖИМСАХ

1. Уужим болох, тэлэх;


2. [шилжсэн] Уужрах, тайвшрах.