УУЖМАГ

1. Эхнэр хүний дээлийн гадуур өмсөх, ханцуйгүй, хуниастай хувцас;


2. Ханцуйгүй, нарийн мөрөвчтэй, чээжээр өмсдөг дотуур хувцас.