УУЖРУУЛАМ

Эрхгүй уужруулах нөлөөтэй: сэтгэл уужруулам (сэтгэл уужуу тайван болгох нөлөөтэй) - Хүний сэтгэл дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Баруун сарьдгийн вансэмбэрүү.