УУЖУУТАХ

1. Өрөө тасалгаа зэрэг уужуу болох;


2. [шилжсэн] Сэтгэл санаа уужуу болох, тайвшрах.