УУЛ III

1. Уг, уугал, анхны: уулаасаа ядуу (анхнаасаа ядуу, угаасаа ядуу);


2. Тэрхүү, тухайн, тус - Уул бичигт Итгэлтэд харшлах зүйлгүй мэт ажээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., дэлгэрэнгүй...
3. Уг нь, ерөөс: уул нь (уг нь, үнэндээ) - Дэмбээ уул нь эмгэн гэхээргүй насан дээрээ байгаа боловч өвгөн Пилд захирагдаж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.

уулаасаа ядуу анхнаасаа ядуу, угаасаа ядуу
уул газар тэрхүү газар, тухайн газар
уул зорилт тэрхүү зорилт, тухайн зорилт
уул санаа тухайн санаа
уул нь уг нь, үнэндээ
Ижил үг:

УУЛ I

УУЛ II

УУЛ IV: