УУЛ II

Цагаан түрүү, лууль, тайжийн жинс зэрэг ургамлаар хийх, хэт цахиж гал гаргахад хэрэглэх хөвөн мэт зүйл: хэтний дэлгэрэнгүй... (хэт цахиж гал гаргахад хэрэглэх хөвөн мэт зүйл) - Мандхай хатны барьсан уулыг цахин асаав. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан;


2. Ул зулгийг нь нэг хэсэг арьсаар хумин хийж, дотор нь уул өвс чихэж өмсөх өвлийн гутал.

хэтний уул хэт цахиж гал гаргахад хэрэглэх хөвөн мэт зүйл
Ижил үг:

УУЛ I

УУЛ III

УУЛ IV: