УУЖУУРАХ

1. Зай багтаамж ихтэй болох;


2. [шилжсэн] Сэтгэл санаа уужуу болох: сэтгэл уужуурах (санаа сэтгэл уужуу тайван болох, санаа зовох зүйлгүй болох).

сэтгэл уужуурах санаа сэтгэл уужуу тайван болох, санаа зовох зүйлгүй болох