УУЖРАХ

1. Сэтгэл уужим болох, тэнүүн тавиу болох - Түүний цаана их хөндий уужран цэнхэртэж, тэмээний дундуур явган дэлгэрэнгүй... Д.Нямаа. Тэмээчний нутаг;


2. [шилжсэн] Тайвшрах, тайван болох: дотор уужрах (дотор тайвшрах) - Бартаанаас гарлаа гэж арайхийж дотор уужрав. дэлгэрэнгүй... сэтгэл уужрах (сэтгэл тайвшрах).

дотор уужрах дотор тайвшрах
сэтгэл уужрах сэтгэл тайвшрах