УУЖИРСХИЙХ

Сэтгэл санаа бага зэрэг уужрах, ялимгүй уужрах - Ажил төрлийн өнгө явц бас нэг өөр байдалтай болж, хүний санаа дэлгэрэнгүй...Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.